Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje prasowe

Relacje Inwestorskie

  • Home
  •  
  • Relacje Inwestorskie
  •  
  • Informacje finansowe

Informacje finansowe

Wyniki finansowe (mln zł)

Wyniki finansowe (mln zł)2012/132013/142014/15s2015/16
Przychody ze sprzedaży378,0418,0572,8567,3
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży129,7150,0167,4190,1
EBITDA *81,396,279,582,4
Skorygowana EBITDA **81,396,280,289,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64,178,458,661,7
Zysk (strata) przed opodatkowaniem59,777,661,171,7
Zysk (strata) netto57,477,564,767,5
Wyniki finansowe (mln zł)1-2Q 2015/161-2Q 2016/171-3Q 2015/161-3Q 2016/17
Przychody ze sprzedaży239,0228,4456,2424,7
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży75,256,3165,0112,4
EBITDA *28,622,678,348,0
Skorygowana EBITDA **29,124,077,951,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej18,75,963,121,1
Zysk (strata) przed opodatkowaniem21,313,560,930,3
Zysk (strata) netto14,710,547,223,7
Wyniki finansowe (mln zł)1Q 2015/161Q 2016/172Q 2015/162Q 2016/173Q 2015/163Q 2016/17
Przychody ze sprzedaży75,266,9163,7161,5217,2196,3
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży17,912,657,343,789,856,1
EBITDA *0,2-1,328,324,049,725,4
Skorygowana EBITDA **0,2-0,928,824,948,827,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4,7-9,023,414,944,415,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-4,9-18,926,332,339,616,8
Zysk (strata) netto-6,8-15,121,525,632,513,2
* EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja
** Skorygowana EBITDA = EBITDA oczyszczona o zdarzenia o charakterze jednorazowym
Dane dla roku 2014/15 dotyczą okresu 1.10.2014 - 30.09.2015
s - symulacja danych finansowych przygotowanych w celu uwzględnienia wyników Grange Fencing Ltd. (brytyjskiej spółki przejętej przez Grupę Stelmet w listopadzie 2014 r.) w całym okresie 12 miesięcy kończącym się 30 września 2015 r.Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności2012/132013/142014/15s2015/16
Marża zysku brutto na sprzedaży34%36%29%34%
Marża EBITDA22%23%14%15%
Marża skorygowanej EBITDA22%23%14%16%
Rentowność netto15%19%11%12%
Wskaźniki rentowności1-2Q 2015/161-2Q 2016/171-3Q 2015/161-3Q 2016/17
Marża zysku brutto na sprzedaży31,5%24,6%36,2%26,5%
Marża EBITDA12,0%9,9%17,2%11,3%
Marża skorygowanej EBITDA12,2%10,5%17,1%12,1%
Rentowność netto6,2%4,6%10,3%5,6%
Wskaźniki rentowności1Q 2015/161Q 2016/172Q 2015/162Q 2016/173Q 2015/163Q 2016/17
Marża zysku brutto na sprzedaży23,8%18,8%35,0%27,1%41,3%28,6%
Marża EBITDA0,3%-1,9%17,3%14,9%22,9%13,0%
Marża skorygowanej EBITDA0,3%-1,3%17,6%15,4%22,5%13,9%
Rentowność netto-9,0%-22,6%13,1%15,9%14,9%6,7%


Dane bilansowe (mln zł)

Dane bilansowe (mln zł)2013.09.302014.09.302015.09.302016.09.30
Aktywa razem, w tym:417,2468,4620,5750,7
Aktywa trwałe271,3281,7364,5534,1
Aktywa obrotowe, w tym:145,9186,7256,0216,6
Zapasy33,346,886,275,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności72,987,6131,9106,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty36,248,929,419,1
Kapitał własny208,8256,4332,3390,2
Zobowiązania długoterminowe, w tym:121,776,0171,2231,5
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne108,965,0148,5203,3
Leasing finansowy7,84,21,42,4
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:86,8136,0117,0129,0
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne39,640,427,624,6
Leasing finansowy3,53,52,92,4
Dług netto ***123,564,2151,0213,6
Dług netto / EBITDA ****1,520,671,92,59
Dane bilansowe (mln zł)2016.03.312017.03.312016.06.302017.06.30
Aktywa razem, w tym:741,0866,8738,8881,4
Aktywa trwałe423,9556,5470,4560,2
Aktywa obrotowe, w tym:317,0310,3268,5321,1
Zapasy122,6127,278,392,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności157,4158,6175,3183,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17,86,77,632,9
Kapitał własny420,0445,1370,1458,1
Zobowiązania długoterminowe, w tym:174,1278,6212,2249,3
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne152,9250,7187,1222,5
Leasing finansowy0,21,92,71,6
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:131,3143,1156,5174,0
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne62,449,158,559,5
Leasing finansowy3,41,13,01,0
Dług netto ***201,1296,1243,7251,8
Dług netto / EBITDA ****
Dane bilansowe (mln zł)2015.12.312016.12.312016.03.312017.03.312016.06.302017.06.30
Aktywa razem, w tym:631,3792,4741,0866,8738,8881,4
Aktywa trwałe398,4548,7423,9556,5470,4560,2
Aktywa obrotowe, w tym:232,9243,7317,0310,3268,5321,1
Zapasy143,2141,7122,6127,278,392,4
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności76,169,6157,4158,6175,3183,3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4,321,817,86,77,632,9
Kapitał własny420,0325,9420,0445,1370,1458,1
Zobowiązania długoterminowe, w tym:174,1264,1174,1278,6212,2249,3
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne152,9237,9152,9250,7187,1222,5
Leasing finansowy0,22,20,21,92,71,6
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:131,3108,4131,3143,1156,5174,0
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne62,428,562,449,158,559,5
Leasing finansowy3,42,03,41,13,01,0
Dług netto ***214,6248,8201,1296,1243,7251,8
Dług netto / EBITDA ****
*** Dług netto = oprocentowane zadłużenie finansowe netto (kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne powiększone o leasing finansowy i pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty)
**** Wskaźnik Dług netto / EBITDA na dzień 30 września 2015 r. obliczony z uwzględnieniem symulacji wyniku EBITDA za rok obrotowy 2014/15