Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje prasowe

Relacje Inwestorskie

  • Home
  •  
  • Relacje Inwestorskie
  •  
  • Akcje na GPW
  •  
  • Akcjonariat

Akcjonariat

Stelmet to spółka z polskim kapitałem. Jej większościowym akcjonariuszem jest Stanisław Bieńkowski, założyciel Spółki, który pośrednio posiada 80% akcji. Stanisław Bieńkowski jest jednocześnie Prezesem Zarządu, pełniąc tę funkcję od początku działalności, tj. od 1985 r. 

Struktura akcjonariatu Stelmet S.A. (po przeprowadzeniu publicznej oferty akcji, z uwzględnieniem emisji akcji serii C) 

Akcjonariusze Stelmet S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

Liczba akcji

Udział
w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Stanisław Bieńkowski, w tym:

23.491.372

80,00%

23.491.372

80,00%

poprzez Rainbow Fund 2 FIZ

23.468.418

79,92%

23.468.418

79,92%

poprzez Stelmet Sp. z o.o.

22.954

0,08%

22.954

0,08%

Nationale-Nederlanden PTE S.A.

1.481.739

5,05%

1.481.739

5,05%

Pozostali akcjonariusze łącznie

4.391.104

14,95%

4.391.104

14,95%

Razem

29.364.215

100,00%

29.364.215

100,00%

 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C, kapitał akcyjny Stelmet S.A. będzie dzielić się na 29.364.215 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi - nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu czy prawa do dywidendy. 

 

Nazwa serii

Liczba akcji (szt.)

Wartość nominalna (zł)

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

A

24.972.954

24.972.954

na okaziciela

nie są uprzywilejowane

B

2.923.051

2.923.051

na okaziciela

nie są uprzywilejowane

C

1.468.210

1.468.210

na okaziciela

nie są uprzywilejowane

Razem

29.364.215

29.364.215